Skip to main content

Holy Bible. Biblia română: English - Romanian parallel text. Texte Paralele: engleză și română

Holy Bible. King James Bible.
Traducerea Dumitru Cornilescu, 1924.

Old Testament:
https://www.amazon.com/dp/1726387941/

https://www.amazon.com/dp/1726388263/


New Testament:
https://www.amazon.com/dp/1726388751/

Comments

Popular posts from this blog

Holy Bible. Pyhä Raamattu: English - Finnish parallel text. Englanti - Suomi rinnakkainen teksti

Holy Bible. King James Bible
Pyhä Raamattu. 1933,38

Old testament:
New testament:
Hardcover:

Holy Bible. Kutsal Kitap: English - Turkish parallel text. İngilizce - Türkçe paralel metin

Holy Bible. King James Bible.
Kutsal Kitap.

Old Testament:

New Testament: 

Holy Bible. Bibel: English - Danish parallel text. Engelsk - Dansk parallel tekst

Holy Bible. King James Bible
Bibel. 1907/1931

Old testament:
New testament:
Hardcover: